Ntshe tsis muaj peev xwm ua tau cov hauj lwm Closing the Gap tiav

Productivity Commission tsab ntawv cej luam qhia tias ntshe tej zaum tsoom fwv teb chaws tsis muaj peev xwm ua tau cov hauj lwm Closing the Gap tiav.., Productivity Commission tsab ntawv cej luam hasi …

Full story: https://www.sbs.com.au/language/hmong/hmv/podcast-episode/wednesday-newsflash-070224/a319vl1n8

Related Posts


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *