Lời Chúa cho Thiếu nhi – Tiếng H’mông: Chủ Nhật IV Mùa Vọng – Năm A


Comments

Leave a Reply