Hmoob Twin Cities News: Hmoob Yuav Vam Meej Yuav Hloov Licas

HMOOB.TV

Related Posts


Comments

One response to “Hmoob Twin Cities News: Hmoob Yuav Vam Meej Yuav Hloov Licas”

  1. Lauj Godtue Avatar
    Lauj Godtue

    Kuv Lauj Godtue xav nug tij Vammeej tias yuav ua licas es Hmoob thiaj sib yuav sib ntseeg & Koom siab Koomtes?
    Txoj Kevcai Ntseeg twg thiaj tsim nyog Hmoob muab coj los coj thiab Ntseeg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *