1 thought on “Hmoob Twin Cities News: Hmoob Yuav Vam Meej Yuav Hloov Licas”

  1. Kuv Lauj Godtue xav nug tij Vammeej tias yuav ua licas es Hmoob thiaj sib yuav sib ntseeg & Koom siab Koomtes?
    Txoj Kevcai Ntseeg twg thiaj tsim nyog Hmoob muab coj los coj thiab Ntseeg?

Leave a Reply

Your email address will not be published.