chúa đã sống lại thật rồi, phiên bản tiếng mông. tswv ntuj rov ciaj lawm tiag

Leave a Reply