“Yog koj ua hauj lwm rau lwm tus xwb nws tsis muaj nuj nqe npaum li koj ua rau koj tus kheej, kuv mus ua suav qhev tau npaum li no xyoo, kuv xav tias tsam no kuv lub neej twb dhau lawm, cas kuv tsis …

Read more