Nrhiav neeg ua hauj lwm pab ntxiv rau lub caij muaj ntau txheeb tus neeg cov kev txheeb passport raug ncua

Cov kev ncua tsis muaj peev xwm ua tau Australia tej passport tshiab rau tej neeg sawv daws tau ua rau muaj teeb meem rau coob leej ntau tus neeg Australia lub neej, suav Sreenith Kulangarth, uas tsis …

Read Full Article


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *