Kab theem paj siab ua yuav rau tej tswv tsev tsis muaj peev xwm them nuj nqes

HMOOB.TV

Yeej muaj coob tus neeg tswv tswv tab tom ntsib cov xwm txheej yuav tau them cov nyiaj qev los yuav tsev ntau tuaj ntxiv tom qab uas Reserve Bank tau nce cov kab theem paj nyiaj ntsuab txog lo 50 …

Read Full Article

Related Posts


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *