ตะลอนลาวก่อนไปเวียดนาม EP39:ตลาดม้ง(Hmong) เมืองหนองแฮด แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว


tags:

Leave a Reply