Tej chaw nthuav xov xwm ‘txhob txwm tshaj xov xwm tsis zoo’ txog 2 tug ntxhais hlua ntawm xeev Queensland

COVID-19 tom qab raug liam tias nkawv tau dag thiab tsis qhia nom tswv tias nkawv tau mus rau nroog Melbourne thiab tau rov qab mus rau nroog Brisbane ntawd raug tej chaw tshaj xov xwm tib hnyav heev, …

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.