Nod yog xov xwm tshiab tshaj tawm raws limtiam txog kab mob COVID-19 ntawm teb chaws Australia.

University of Sydney hais tias muaj ib cov protein los yog cov receptor mus lo rau kab mob virus thiab rub tawm ntwm tej cells. “Cov protein no tsim ib co ntsa tiv thaiv kab mob hauv tib neeg lub cev.

Read more (opens in new tab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *